Երեսուներորդ Տարի, 1897

Թիւ Գ

Կրօնական-Բարոյական

Թորոս քահանա Ջուղայեցի Մխիթարեցէ՛ք, Մխիթարեցէ՛ք զժողովուրդ իմ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ, էջ 97-101


Կոստանեանց, Կարապետ Արեգ ամիս.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ, էջ 102-111


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ, էջ 111-115


Գրականական-Պատմական

Մատենախօսութիւն

Գրասէր Խաչատուր Աբովեանի երկերը.- Հրատարակեց Ի. Ժամհարեանց։ Մոսկուա, տպ. Ք. Բարխուդարեանի, 1897.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ, էջ 116-121


Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ս. Լուսաւորիչ եւ Տրդատ եւ նոցա նոր շարականները.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ, էջ 121-127


Ազգային

Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ, էջ 127-128


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ, էջ 128


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Անանիա Մոկացի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ, էջ 129-144


Կոստանեան, Կարապետ Ծանուցումն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ


Խմբագրական Մայր Աթոռիս տպարանում շուտով լույս կը տեսնեն հետեւեալ հրատարակութիւնները.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Գ