Երեսունմեկերորդ Տարի, 1898

Թիւ Է

Պաշտօնական բաժին

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 283-284


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 284-285


Կրօնական-Բաժին

Խմբագրական Եօթերորդ պատուիրանը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 285-288


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 288-292


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 292-296


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 296-303


Բանասիրական բաժին

Նորդաու, Մաքս Ծաղրամոլութեան հոգեբանութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 303-308


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մշտնջենական օրացոյց.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 308-309


Աճառեան, Հրաչեայ Յ. Ձայնաբանութիւն (Lautlehre) վրացերէն հայերէնից փոխառեալ բառեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 309-315


Այլ եւ այլք

Ս. Մ. Այլ եւ այլք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 315-317


Դիստերվէգ, Ադօլֆ Դպրոցը և ուսուցիչը. (Ադօլֆ Դիստերվէգի մանկավարժական մտքերից).
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 317-319


Խմբագրական Սուր մտքեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 319


Գրախօսութիւն

Մանդինեան, Սեդրակ Ազատութեան մասին, Ջօն Ստիւարտ Միլլի, Թարգմ. Ա.Կ., հրատարակութիւն Մ. Գ. Ը., Մոսկուա, 1898.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 319-320


Մանդինեան, Սեդրակ Մկրտիչ Էմինի երկասիրութիւնները հայոց լեզուի, գրականութեան և պատմութեան մասին. հայկաբանի մի պատկերով և կենսագրութեան նիւթերով. Էմինեան Ազգագրական հրատարակութիւնների IV հատոր, խմբագրութեամբ Գր. Խալաթեանցի. 1898 թ., Մոսկուա.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 320-323


Եկմալեան, Մ. "Արարատի" խմբագրութեան.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 324


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 324


Յաւելուած

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է, էջ 325-328


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է


Խմբագրական Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Է