Երեսունմեկերորդ Տարի, 1898

Թիւ Ա

Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Քրիստոսի ս. Յայտնութիւնը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 3-4


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 4-7


Խմբագրական Հերովդէս Մեծ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 7-11


Գրախօսութիւն

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Քննական կրօնագիտութիւն, հանդերձ ապացուցութեամբք կրօնից.- Տէր Սահակ քահանայի Տէր Սարգսեան։ Կ. Պոլիս.1897.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 11-14


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus, nach ihren quellen geprüft und dargestellt.- G. Owsephian. Leipzig, 1897։ (Միակամութեան ծագման պատմութիւնը, իւր աղբիւրներով քննած և ներկայացրած. Գ. սարկ. Յովսէփեան. Լայպցիգ, 1897.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 15


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։- Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։-Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 15-20


Գրականական-Պատմական

Կոստանեանց, Կարապետ Մկրտիչ Նաղաշ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 20-23


Գելցեր, Հ. Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 24-26


Մանկավարժական-Բանասիրական

Խմբագրական Հաց և իշխանութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 26-31


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 31-34


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 34-38


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Պարսկահայք։- Համարօտ նկարագիր Շաւարշան-Արտազ Գաւառի ս. Թադէոս Առաքելոց վանքի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 38-40


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, 40-41


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 41-43


Յաւելուած

Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Յիշատակարան գրոցս պատմագրաբար, զոր շինեալ է քաջ քարտուղարն՝ առաքելական եպիսկոպոսն եւ աստուածաբան վարդապետն տէր Աստուածատուր, քուեր որդի մեծ րաբունապետին Յակոբայ Ովսանանց.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա, էջ 44-48


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա


Խմբագրական Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա


Մատենախօսութիւն

Ա. Յ Գիրք գրելու արուեստը. Նորա հեղինակներուն ուղղեալ քանի մը կարևոր ակնարկութիւններ. գրեց Հ. Գաբրիէլ, Վ. Մէնէվիշեան. Վիեննա. 1898.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա


Խմբագրական Սուր մտքեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ա