Երեսունմեկերորդ Տարի, 1898

Թիւ Բ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Քրիստոսի փորձութիւնը անապատում.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 51-55


Շտալկէր, Ջէմս Յիսուսի Նազարէթում անցրած խաղաղ տարիները.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 55-58


Խմբագրական Շէքերների աղանդը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 58-63


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Բողոքական եկեղեցիներ։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 63-66


Կոստանեանց, Կարապետ Մկրտիչ Նաղաշ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 66-74


Մանկավարժական-Բանասիրական

Ս. Մ. Պրոֆ. Մարրի կարծիքը վրացւոց, ընդդէմ հայոց ուղղած վէճի մասին.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 75-78


Խմբագրական Բարձր կրթութեան կազմակերպութիւնը հեռաւոր Արեւմուտքում, Ամերիկայում.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 78-81


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Ի՞նչ կարիք ունի հայոց եկեղեցին.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 81-83


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 83-88


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Պարսկահայք։- Շաւարշան-Արտազ գաւառի սուրբ Թադէոս Առաքելոյ վանքը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 89-91


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 91-93


Յաւելուած

Խմբագրական Սուրբ կոյս Սանդուխտ, նրա նոր շարականները եւ նրանց հեղինակը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ, էջ 93-95


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ


Խմբագրական Բովանդակություն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Բ