Երեսունմեկերորդ Տարի, 1898

Թիւ Ե

Պաշտօնական բաժին

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 179


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 179-180


Կրօնական-Բաժին

Խմբագրական Մ՛ի կալ հակառակ չարին.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 180-183


Ադամեան, Մերկերիոս Պատարագ բառին ծագումը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 183-186


Խմբագրական Ծիսական խնդիրների վերաբերեալ մի քանի հարցեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 186-187


Ս. Կ. Սաւոնարոլա.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 187-192


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 193-199


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Աստուածաբաններ պէ՞տք են.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 199-204


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 204-210


Մանկավարժական բաժին

Մանդինեան, Սեդրակ Թերուսումնութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 210-219


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք։- Նամակ խմբագրութեան.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 219-222


Գրախօսութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Ն. Մառ. Քննութիւն "Գ. Տէր Մկրտչեանի (միաբան) Ագաթանգեղոսի աղբիւրներից յիշատակ դատակնքաց Գորիա եւ Շմոնի վկայից, որ վկայեցին յՈւռհա"։- Ն. Մառ."Хитонъ Господень въ книжныхъ легендахъ армянъ, грузинъ и сирiйцевъ"-"Յաղագս անկար պատմուճանի Տեառն", Հայոց, վրաց եւ ասորոց գրական առասպելներում.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 222-227


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Պատմութիւն ս. Գեղարդեանն եւ այլ տնօրինականացն Քրիստոսի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 227-228


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 228


Յաւելուած

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Մեծացուսցէք ծննդեան.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե, էջ 229-232


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ե