Երեսունմեկերորդ Տարի, 1898

Թիւ Գ-Դ

Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 99-100


Խմբագրական Յիսուս մահուան հանդէպ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 100-103


Խմբագրական Յիսուս հանգուցիչ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 103-107


Ֆետտէր, Պ. Ս. Ներսէս Շնորհալի և նորա "Յիսուս որդի" եղերերգութիւնը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 107-111


Կոմիտաս վարդապետ Երգեցողութիւնք ս. պատարագի։ Փոխադրեալ ի խաղս եւրոպականս եւ ներդաշնակեալ ի ձեռն Մ. Եկմալեան. Տպագրեալ արդեամբք Պ. Գր. Մեղուինեան. Լէյպցիգ-Բրէյտկոպֆ եւ Հէրտէլ, Վիեննա-Մխիթարեան տպարան. 1896.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 111-117


Ս. Կ. Աղուանքի պատմութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 117-120


Կիլիկեցի Դաւիթ Բաղիշեցի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 120-124


Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 124-128


Մանկավարժական-Բանասիրական

Մանդինեան, սեդրակ Մի քանի խօսք մեր երկու գրական լեզուների մերձեցման մասին.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 128-137


Ս. Յ. Երջանկութիւն, դպրոց և աշխատաւոր եղբայրութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 137-139


Ս. Մ. Հրէից ուսումն և դաստիարակութիւնը Գերմանիայում.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 139-144


Խմբագրական Միլիոններ եւ նրանց գործադրելու եղանակը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 144-146


Հ. Յ. 1897 թ-ի ընթացքում տեղի ունեցած աշխարհագրական ձեռնարկութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 146-150


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 150-153


Խմբագրական Սուր մտքեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 153


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Քարոզը մեր մէջ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 153-155


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 156-162


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 162-164


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 164-165


Յաւելուած

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Սոկրատ պատմագիր եւ Մովսէս Խորենացի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 165-173


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 173


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 174


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 174


Խմբագրական Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի։ Վաճառուում են հատեւեալ նոր գրքերը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 175


Խմբագրական Բովանդակություն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ, էջ 176


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Գ-Դ