Երեսուներկուերորդ Տարի, 1898

Թիւ Ժ

Պաշտօնական բաժին

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 427-428


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 428-429


Կրօնական-Բաժին

Խմբագրական Աստուծոյ երկայնամտութիւնն ու դատաստանը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 429-431


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Հայոց եկեղեցւոյ առաջին մասնակցութիւնը դաւանական վէճերի մէջ եւ Բաբգէն կաթուղիկոս.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 431-436


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 436-441


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Կոմիտաս կաթուղիկոսի մի նոր արձանագրութիւն.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 441-442


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 442-453


Մանկավարժական բաժին

Խմբագրական Օտարազգի մանկավարժական գրականութիւնից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 454-460


Բանասիրական բաժին

Գ. Հ. Նոյեմբեր մէկի գիշերուայ ասուպները.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 460-465


Հայկունի, Ս. Յանոն կանոնաց մալ. Մօլլէն ու Էրէց.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 466-468


Խմբագրական Ժանտախտ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 468-469


Մատենախօսութիւն

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Յիսուս Քրիստոսի երկրաւոր կեանքը եւ վարդապետութիւնը, Հիւսուած չորս աւետարաններից ժամանակագրական կարգով.- Աշխատ. Տաճատ քահ. Մարաղեան. Բագու, 1898.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 469-470


Յաւելուած

Խմբագրական Թուղթ Հայոց ի Պարսս, առ ուղղափառս.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ, էջ 471-472


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ


Խմբագրական Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ժ