Երեսուներկուերորդ Տարի, 1898

Թիւ ԺԱ-ԺԲ

Պաշտօնական բաժին

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 475-476


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 476-477


Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պօլսի Վեհափառ ս. Հայրապետ։- Կ. Պօլսոյ Հայոց Պատրիարքը Ամենապատիւ Տ. Մաղաքիա արքեպիսկոպոսի հերքումը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 477-478


Կրօնական-Բաժին

Աւ. Տ.-Գ Հաւատքը ճշմարիտ առաքինական կեանքի հիմնքն ու արմատն է.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 478-482


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մի անուշադիր մնացած հայրապետ ս. Գրիգոր Լուսաւորչի տնից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 482-485


Աճառեան, Հրաչեայ Յ. "Պատարագ" բառի մասին.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 485-487


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 487-496


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ 1898 թ-ի համար ընհանուր ակնարկ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 496-497


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 497-507


Մանկավարժական բաժին

Մանդինեան, Սեդրակ Նոր հարիւրամեակ, տոմար եւ զատկական տօն.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 507-510


Մանդինեան, Սեդրակ Լեւոն ԺԳ-ի ուսումն ու զարգացումը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 510-515


Բանասիրական բաժին

Աճառեան, Հրաչեայ Յ. Gregoire de Tours-ի մէկ գլխուն վերայ, արեւելքի պատմութեան մասին.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 515-518


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Ծրղութի հին Աւետարանը. Մօլլէն ու Էրէց.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 519-520


Խմբագրական Սասունայ Դավիթ։ (Խլաթայ բարբառով).
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 520-525


Այլ եւ այլք

Ս. Մ. Այլ եւ այլք.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 525-527


Մատենախօսութիւն

Արծրունի, Աղան վարդապետ Հ. Մեսրոպ վարդապետ Մովսիսեանի՝ Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկ. պատմութեան հրատարակութեան քննադատութիւնը, որ ներկայացրել է Հ. Աղան վարդ. Արծրունի՝ Իզմիրեանց կտակի յանձնաժողովին.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 527-536


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Г.А. Эзовъ. Сношенiя Петра Великаго съ Армянскимъ народомъ. С.Петербургъ, 1898.- Եզեան Կ.Յ. Պետրոս Մեծի յարաբերութիւնը հայոց հետ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 536-543


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան Հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ. Հատոր Ա. (1824-1850 թ.)։ Թիֆլիզ, 1898.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 543-544


Յաւելուած

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Ժողովրդական բանահիւսութեան հետքեր միջնադարեան տաղարաններից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 544-551


Խմբագրական Ցանկ նիւթոց 1898 թ.-ի.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 552-557


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ, էջ 557-561


Խմբագրական Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ ԺԱ-ԺԲ