Երեսուներկուերորդ Տարի, 1898

Թիւ Թ

Պաշտօնական բաժին

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 379-380


Կրօնական-Բաժին

Խմբագրական Հաւատը եւ հրաշքը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 380-383


Խմբագրական Թուղթ Հայոց ի Պարսս, առ Ուղղափառս.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 383-386


Վալդմայէր, Թէոփիլոս Դրուզների կրօնը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 386-390


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Նեստորականներ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 390-395


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 395-398


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 398-405


Մանկավարժական բաժին

Խմբագրական Օտարազգի մանկավարժական գրականութիւնից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 405-412


Բանասիրական բաժին

Հայկունի, Ս. Օխան Օծնելի.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 412-414


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 414-417


Խմբագրական Կիպրոսի ազգ. Որբանոցի խնամակալութան կողմից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 417


Յաւելուած

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ, էջ 418-424


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Թ