Երեսուներկուերորդ Տարի, 1898

Թիւ Ը

Պաշտօնական բաժին

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 331


Կրօնական-Բաժին

Խմբագրական Անապական և անկողոպտելի գանձը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 331-334


Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 334-339


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 339-344


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Կրկին քահանայական հարցը եւ աստուածաբանութիւնը.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 344-349


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 349-358


Մանկավարժական բաժին

Կրէպէլին, Դր. Հոգեկան աշխատութիւն Դր. Կրէպէլինի։ (Քաղուածօրէն թարգմանութիւն).
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 358-365


Աճառեան, Հրաչեայ Ձայնաբանութիւն (Lautlehre) վրացերէն հայերէնից փոխառեալ բառեր.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 365-371


Այլ եւ այլք

Ս. Մ. Այլ եւ այլք.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 371-372


Խմբագրական Իշխան Բիսմարկ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 372-373


Դիստերվէգ, Ադօլֆ Դպրոցը և ուսուցիչը. (Ադօլֆ Դիստերվէգի մանկավարժական մտքերից).
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 373-374


Յաւելուած

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը, էջ 374-376


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներկուերորդ Տարի, (1898) Թիւ Ը