Երեսունմեկերորդ Տարի, 1898

Թիւ Զ

Պաշտօնական բաժին

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 235-236


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 236


Կրօնական-Բաժին

Խմբագրական Քրիստոսի եկեղեցին.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 236-239


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 239-244


Պ. Ս. Յաճախապատումի ԻԳ-րդ ճառը. «Խրատք ճգնաւորաց եւ ցոյցք հանդիսից, որ յառաքինութիւն յորդորեն».
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 244-249


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 249-254


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Կրօնաւորներ պէ՞տք են.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 254-258


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 258-263


Բանասիրական բաժին

Ցիտելման, Կատարինէ Ի՞նչ է կրթութիւնը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 263-266


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 266-268


Խմբագրական Վիլիամ Գլադստոն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 268-269


Մատենախօսութիւն

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ուսուցումն քրիստոնէական կրօնի.- Սահակ քահ. Սահակեանց։ Տփխիս, 1898.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 269-274


Յաւելուած

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ըստ Սարգիս երէցի՝ մեծն Վարդանի յօրինած.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ, էջ 275-280


Յայտարարութիւններ

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ստացուած գրքեր.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ


Խմբագրական Մ. Աթոռիս տպարանում վաճառուում են հետեւեալ նոր գրքերը.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսունմեկերորդ Տարի, (1898) Թիւ Զ