Արարատ 1899

Համար Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 267-268


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 268-269


Կրօնական

Խմբագրական Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 269-271


Ս. Յ. Մարդասիրութեան եւ ազատութեան առաքեալ Թէոդորոս Պարկեր.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 271-275


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 275-284


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Ի՞նչպես պետք է վերակենդանացնել հաւատը մեր ժողովրդի մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 284-287


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 287-290


Խմբագրական Ճեմարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 291


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 291


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Առաքել պատմագրի դամբարանի կառուցման համար ստացուած գումարի հաշիւը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 292


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 292-293


Մանկավարժական բաժին

Միւլլէր, Մաքս Ի՞նչ անջրպետով է բաժանուած կենդանին մարդուց.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 293-299


Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Հայկականք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 299-302


Աճառեան, Հրաչեայ Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 302-303


Աբեղեան, Մանուկ Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 304-310


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 310-312


Մատենախօսութիւն

Ս. Կ. Սեբէոսի պատմութիւնը և Մ. Խորենացի. Մատենագրական ուսումնասիրութիւն. Ստ. Մալխասենաց։ Թիֆլիս, 1899.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 312-315


Յաւելուած

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար).
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 315-320


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է, էջ 321


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է


Խմբագրական Յայտարարութիւն
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է


Խմբագրական Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Է