Արարատ 1899

Համար Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 2


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 2


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 3-4


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 4


Խմբագրական Պաշտօնական յայտարարութիւն Ազգային Պատրիարքարանի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 4


Կրօնական

Խմբագրական Քրիստոս ի մէջ մեր յատնեացի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 4-5


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Շնորհաւոր նոր տարի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 5-7


Լոտի, Պիեր Մոնտիոնի «Առաքինութեան մրցանակը».
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 7-10


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 10-16


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 16-17


Խմբագրական Ստեփան վարդապետ Իսկենդերեան։- Արամ սարկ. Էդիլեան.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 18


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետը Թիֆլիսում.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 18-20


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 20


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 20-22


Վեհունի, Արսէն վարդապետ Աւստրիոյ հայ գաղթականութիւնը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 22-24


Մանկավարժական

Ս. Մ. Բարկութիւն՝ հոգւոյ հիւանդութիւններից մէկը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 24-30


Աբեղեան, Մանուկ Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 30-37


Անուչին, Դ. Ն. Հայերը մարդաբանական և աշխարհագրական տեսակէտից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 37-40


Մանդինեան, Սեդրակ Լեզուի մի համեստ դաս.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 40-42


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 42-43


Յաւելուած

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Ժողովրդական բանահիւսութեան հետքեր միջնադարեան տաղարաններում.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 44-47


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 47-48


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա, էջ 48-49


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ա