Արարատ 1899

Համար Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 51


Մուզաֆէրէդդին, Կաջար Շահնշահ Պարսից արեգակնափայլ շահի գրութիւնն ի պատասխանի նորին Վեհափառութեան Ամենայն Հայոց Հայրապետի երկու նամակների.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 52-53


Կրօնական

Խմբագրական Հաւատոյ մարտը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 53-55


Խմբագրական Աստուածաշունչ ս. Գիրքը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 55-60


Խմբագրական Հարանց ձայներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 60-61


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 61-64


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Կրթուած քահանաները եւ ժողովուրդը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 64-67


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Հարեւանցի դիտողութիւններ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 67-68


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 68-70


Վեհունի, Արսէն վարդապետ Աւստրիոյ հայ գաղթականութիւնը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 70-72


Մանկավարժական

Վիլհելմ, Միւնխ Ձանձրութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 72-78


Խմբագրական Հօր Ազդեցութիւնը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 78-81


Աբեղեան, Մանուկ Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 81-87


Անուչին, Դ. Ն. Հայերը մարդաբանական և աշխարհագրական տեսակէտից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 87-91


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մի հատուած Ռոստամ Զալ վէպից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 91-94


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 94-96


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 96


Խմբագրական Նուբար փաշա.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 97


Խմբագրական Ազդ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ, էջ 97


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ


Խմբագրական Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Բ