Արարատ 1899

Համար Ե

Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 171-173


Կրօնական

Խմբագրական Տէ՛ր իմ եւ աստուած իմ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 173-175


Հոլլ, Կարլ Յունական վանականութիւնը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 175-181


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 181-186


Խմբագրական Հակակրոնական եւ ղաւանափոխական շարժումը մեր մեջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 186-190


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Վեհ. Հայրապետի ուղեւորութիւնը Տփխիսից Էջմիածին.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 190-191


Խմբագրական Ճեմարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 191


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 191-192


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 192-194


Մանկավարժական բաժին

Հիլլերբրանտ, Ալֆ. Հին Հնդկաստանի ուսումը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 194-199


Աճառեան, Հրաչեայ Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 199-200


Աբեղեան, Մանուկ Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 200-207


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Հայագիտական տեղեկութիւներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 208-210


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 210-211


Յաւելուած

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար).
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 211-216


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 217


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե, էջ 217


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե


Խմբագրական Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Ե