Արարատ 1899

Համար Գ-Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 99


Կրօնական

Խմբագրական Սրբութեան պահանջը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 99-102


Աշճեան, Մկրտիչ վարդապետ Մեր սուրբ հարց դաւանութիւնը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 102-106


Հոլլ, Կարլ Յունական վանականութիւնը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 106-109


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 109-114


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 114


Խմբագրական Ճեմարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 114-116


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 116-119


Գէորգ Եպիսկոպոս Եւրոպիոյ Ռումանիոյ հայք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 119-120


Մանկավարժական բաժին

Մերց, Գէորգ Ճիզուիւտների մանկավարժութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 121-129


Հիլթի Աշխատելու արուեստ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 129-133


Ղազարեան, Գէորգ Դաշտեր մշակելու համար ամենախելացի միջոցներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 133-136


Աբեղեան, Մանուկ Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 136-142


Անուչին, Դ. Ն. Հայերը մարդաբանական և աշխարհագրական տեսակէտից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 143-146


Մովսիսեան, Երուանդ Չարչարանքի շաբաթ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 146-151


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Հայագիտական տեղեկութիւներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 151-156


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 156-158


Յաւելուած

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մխիթար Սասնեցի 1260?-1337 (Կերմանեցի).
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 158-165


Խմբագրական Պատմութիւն հաւաստի եւ համառօտ Մխիթար վարդապետի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 165-167


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 168


Խմբագրական Ազդ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ, էջ 168


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ


Խմբագրական Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Գ-Դ