Արարատ 1899

Համար Ժ-ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 419-420


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 420-421


Կրօնական

Խմբագրական Աստուածային հոգւոյ գործունեութեան նշանները.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 421-424


Խմբագրական Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 424-426


Խմբագրական Մի նշանաւոր աստուածաբանի ուսուցչական գործունեութեան քսանհինգամեակը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 426-430


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 430-437


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 437-438


Խմբագրական Տ. Սարգիս Արքեպ. Տէր Գասպարեան.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 438-439


Խմբագրական Ճեմարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 439-443


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 443-445


Մանկավարժական բաժին

Ս. Մ. Ուղեղի յոգնութեան խրտուիլակը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 445-449


Խմբագրական Նոր կրթութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 449-451


Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Հայկականք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 451-453


Աճառեան, Հրաչեայ Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 453-459


Աբեղեան, Մանուկ Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 459-467


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 467-468


Յաւելուած

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ. I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար).
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 469-480


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 480


Խմբագրական Յայտարարութիւն
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 481


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ժ-ԺԱ