Արարատ 1899

Համար ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 483-485


Կրօնական

Խմբագրական Մշակների պէտքը հոգեւոր ասպարիզում.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 485-488


Ֆարրար Քրիստոսի ծնունդը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 488-491


Ս. Յ. Կրոնշտադի աւագ քահանայ Իոհանն Սերգէեւի 70-ամեայ յոբելեանը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 491-492


Գաւազանակիր վարդապետ Առաքելական Աթոռ կաթուղիկոսութեան Ամենայն հայոց.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 493-496


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ընդհանուր տեսութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 496-498


Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 498-503


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Աղաւաղումներ և օտարամուծութիւններ մեր եկեղեցւոյ արարողութեանց մէջ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 503-505


Խմբագրական Սարսափելի աղէտը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 505-506


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 506-507


Խմբագրական Ճեմարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 507-521


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 521-522


Մանկավարժական բաժին

Դրօբիշ, Ալֆ. Մարդկային կենաց տեւողութիւնը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 523-529


Աբեղեան, Մանուկ Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 529-535


Դատեան, Խաչիկ ծ. վարդապետ Թարըխուլ Աքրադի կամ Շարաֆ Նամա։ Քրդերի պատմութիւն կամ փառաց մատեան.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 536-539


Ղազարեան, Գէորգ Գիւղական կեանքի մէջ փոխադարձ օգնութեան զանազան եղանակներ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 539-544


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 544-546


Խմբագրական Ցանկ նիւթոց 1901թ. «Արարատ»ի 1899 թուականի.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 546-550


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ, էջ 551-553


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար ԺԲ