Արարատ 1899

Համար Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 371


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 371-372


Կրօնական

Խմբագրական Վաստակելու շնորհը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 372-373


Խմբագրական Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 373-376


Թումայեանց Անգղիոյ զանազան եկեղեցիները.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 376-378


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 378-381


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Լեզուի և գրչի սանձարձակութիւնը մեր մէջ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 381-383


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 383-384


Խմբագրական Ճեմարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 384


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 384-387


Ալէքսանեան, Աբ. Պարսկահայք։ Թաւրիզի հայոց Արամեան եւ Ս. Աննայեան երկսեռ դպրոցների 1896— 97 եւ 1897—98 ուսումնական թուականների համար.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 387-389


Մանկավարժական բաժին

Բրահն, Մ. Մանկավարժական փորձեր.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 390-393


Աճառեան, Հրաչեայ Ուսումնասիրութիւներ հայկական բարբառախօսութեան։- Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 394-399


Ղազարեան, Գէորգ Թէ ինչ միջոցներով կարելի է երաշտի աոաջն առնել.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 399-405


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 405-408


Յաւելուած

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ. I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար).
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 408-413


Խմբագրական Կովկասի «անարգուած» երեխաները.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 413-416


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 416


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ, էջ 416-417


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Թ