Արարատ 1899

Համար Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 323-324


Կրօնական

Խմբագրական Կրկնուած մեղքը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 324-327


Խմբագրական Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 327-329


Ս. Յ. Մարդասիրութեան եւ ազատութեան առաքեալ Թէոդորոս Պարկեր.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 329-334


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 334-337


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Մեր ժողովրդի բարոյական վիճակը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 338-340


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 341


Խմբագրական Ճեմարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 341-342


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 342-346


Ալէքսանեան, Աբ. Պարսկահայք։ Թաւրիզի հայոց Արամեան եւ Ս. Աննայեան երկսեռ դպրոցների 1896— 97 եւ 1897—98 ուսումնական թուականների համար.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 346-347


Մանկավարժական բաժին

Խմբագրական Դասարանական ուսուցման մահացու անպատեհութիւնները.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 347-354


Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Հայկականք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 354-357


Գ. Ղ. Տրախօման դպրոցներում.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 357-360


Աբեղեան, Մանուկ Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 360-367


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 367-368


Մատենախօսութիւն

Մուրատեանց, Տէր-Մելիքսեդեկ Արքեպիսկոպոս Յոբելեան պ. Մատթէոս Մամուրեանի.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 368


Խմբագրական Բովանդակութիւն ազգ. հանդիսից.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը, էջ 369


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը


Խմբագրական Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը.
Տարի ԼԳ, (1899) Համար Ը