Արարատ 1899

Համար Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 219-221


Կրօնական

Խմբագրական Կեանքը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 221-223


Ս. Յ. Մարդասիրութեան եւ ազատութեան առաքեալ Թէոդորոս Պարկեր.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 223-225


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 225-228


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 228-229


Խմբագրական Ճեմարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 229-230


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 230-233


Մանկավարժական բաժին

Էսխերիխ, Կ. Մրջիւնների հոգեբանութիւնը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 233-239


Աճառեան, Հրաչեայ Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 239-241


Ղազարեան, Գէորգ Դաշտեր մշակելու համար ամենախելացի միջոցներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 242-246


Աբեղեան, Մանուկ Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 246-256


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Հայագիտական տեղեկութիւներ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 256-258


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 258-260


Յաւելուած

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ: I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար).
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 260-264


Խմբագրական Ազդ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 265


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 265


Խմբագրական Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ, էջ 265


Խմբագրական Յայտարարութիւն
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ


Խմբագրական Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը.
Տարի ԼԲ, (1899) Համար Զ