Արարատ, 1900

Համար Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1900 թ.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ


Խմբագրական Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 51


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 51-52


Կրօնական

Բենիկ վարդապետ Նախանձի դէմ.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 52-55


Ֆարրար Մորեխի կերած անցեալը.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 55-60


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 60-64


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Անչափահասների ամուսնութիւնը.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 64-68


Երեւանի թեմ

Յովակիմեանց, Հ. Երեւանի հայոց հոգեւոր դպրանոցը.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 68-70


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 70-71


Ղազարեան, Գէորգ Հացահատիկները եւ ցանքը.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 71-73


Աճառեան, Հրաչեայ Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 73-76


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Հայագիտական տեղեկութիւններ.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 76-84


Յ. Մ. Աղէքսանդր Աննինսկի։ Հայոց հին պատմիչները որպէս պատմութեան աղբիւր. Օդեսսա, 1899.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 85-86


Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 86-92


Այլևայլք

Ռեկլամ, Դր. Կ. Առողջապահական գիտելիքներ.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 92-95


Խմբագրական Մանրալուրք.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 95-96


Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Վարդապետ «Լումայ» հանդէսի մատենախօսական յօդուածի առթիւ.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 96


Բարխուտարեանց, Մակար եպիսկոպոս Ծանուցումն.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ, էջ 97


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԳ, (1900) Համար Բ