Արարատ, 1900

Համար ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1900 թ.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 571-572


Կրօնական

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Աշխատանքի գաղափարը քրիստոնէութեան մէջ.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 572-578


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 578-584


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 584-585


Խմբագրական Խմբագրութիւն «Արարատ»-ի.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 585-586


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 586-589


Մատենախօսութիւն

Ս. Մ. Քահանայական խնդիր.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 589-592


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Тексты и разысканiя по Армяно-Грузинской филологiи. I. Ефремъ Сиринъ, Н. Марръ.- Н. Марръ. Агіографическіе Матеріалы по Грузинскимъ Рукописямъ Ивера. СП. 1900.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 592-596


Ղազարեան, Գէորգ Երկրագործական անհրաժեշտ գիտելիքներ.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 596-603


Ս. Յ. Անգղիական միջին կրթութեան բնորոշ գծերը.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 604-608


Հարնակ, Ադօլֆ Արեւմտեան կամ կաթոլիկ վանականութիւնը.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 608-612


Աճառեան, Հրաչեայ Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 612-616


Խմբագրական Մայր Աթոռի դիւանից։ Եփրեմ Կաթուղիկոսի Կոնդակը։- Սկզբնաւորութիւն Բալկանեան ազգերի ապստամբական շարժման.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 617-621


Թօփճեան, Յ. Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի նորագիւտ կենսագրութիւնը.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 621-623


Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 523-531


Խմբագրական Մանրալուրք.
Տարի ԼԴ, (1900) Համար ԺԲ, էջ 632