Արարատ, 1901

Համար Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ 1901 թ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 131-132


Կրօնական

Խրիմյան Հայրիկ Իսահակայ զենումն.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 133-136


Խմբագրական Տաճար էք Աստուծոյ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 137-138


Ելեոնսկի, Նիկողայոս քահանայ Մարդկային կեանքի վախճանական նպատակը.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 139-147


Մ. Վ. Սիոնական շարժումը հրէաների մէջ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 147-154


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 155-158


Մայր Աթոռ

Մայր Աթոռի դիւանից

Եպիսկոպոսեան , Եփրեմ Բարսեղ Արքեպիսկոպոս Բարձր գերազանց պայծառաշուք Ներսէս վեհիմաստ սրբազան արքեպիսկոպոս։- Բարձր գերազանց Ներսէս սրբազան արքեպիսկոպոս.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 158-163


Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 163-166


Պաուլսէն, Ֆրեդրիխ Կրթութիւն.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 166-174


Աբեղեան, Մանուկ Վարդգէսի առասպելը.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 174-180


Խմբագրական Մատթէոս Մամուրեան.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 180-181


Խմբագրական Մանրալուրք.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 182


Յաւելուած

Մխիթար Գոշ Պատմութիւն ինչ գլխաւոր բանից հարկավորաց ի ժամանակս Տեառն Ղուկասու Սրբազան Կաթուղիկոսին եղելոց (Մայր Աթոռի դիւանից).
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 183-190


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 190-191


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 192


Խմբագրական Վիճակագրական տեղեկութիւններ Սիսիանի (Տաթեւու վիճակ) գործակալութեան.
Տարի ԼԴ, (1901) Համար Գ, էջ 193