Արարատ, 1901

Համար ԺԱ-ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1901 թ.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 477-482


Կրօնական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Քրիստոնէութեան իսկությունը.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 482-485


Խմբագրական Հին կտակարանի մնայուն նշանակութիւնը.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 485-491


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եկեղեցի.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 491-495


Խմբագրական Հրէական հարցը անցեալ հրէական տարուայ ընթացքում.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 495-497


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ «Արարատ»ի ընթերցողներին.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 498-499


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 499-500


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 500-506


Ֆարրար Հրաժեշտ Ամերիկայից.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 506-513


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մի հարևանցի նկատողութիւն.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 513-515


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Հայր Ղեոնդ Ալիշան.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 515-516


Թոփչեան, Յակոբ Նկատողաթիւններ Ագաթանգեղոսի և Փաւստոսի մասին.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 516-524


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ «Արարատ» ամսագրի խմբագրութեան.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 524-525


Խմբագրական Այլեւայլք.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 525-526


Յաւելուած

ՎաԼԵէնստրէօմ Քրիստոսի մարգարէական պաշտօնը.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 526-542


Յաւելուած Բ.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Ղազար Փարփեցու ձեռագրերը.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 542-549


Խմբագրական Ցանկ նիւթոց 1901թ. «Արարատ»ի.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 550-554


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԵ, (1901) Համար ԺԱ-ԺԲ