Արարատ, 1903

Համար Ը-Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն օգոստոս-սեպտեմբեր 1903 թ.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Բարձրագոյն /հաստատուած 12 յունիսի 1903 թ./ Կանոնադրութիւնը համեմատ Մինիստրների Կօմիտեի որոշման Ռուսաստանի հայ-լուսաւորչական եկեղեցու կալուածների վարչութեան կենդրոնացման մասին կառավարչական հիմնարկութիւնների տեսչութեան մէջ և յիշեալ եկեղեցուն պատկանեալ միջոցների և գոյքերի Ժողովրդական Լուսաւորութեան Մինիստրութեան տեսչութեանը յանձնելու մասին, որոնցով ապահոված էր հայ-լուսաւորչական եկեղեցական դպրոցների գոյութիւնը.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 675-692


Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 692-696


Կրօնական

Խմբագրական Քրիստոս եւ մեղաւորները.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 696-703


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 703-709


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 709-713


Եկեղեցի Հայաստանեանց

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 713-716


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Մատենադարանի եւ Թանգարանի անունով ստացուած նուէրներ.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 716-718


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 718-724


Թերեաքեան, Յ. Եղիշէ.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 724-741


Մատենախօսական

Ղազարեան, Մկրտիչ Արաբացի մատենագրեր Հայաստանի մասին.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 742-752


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ աբեղայ Քրիստոնէութեան Արշալուսին.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 752-756


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 756-763


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 763-768


Մ. Ե. Բ. Տէր-Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրատեան.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 768-771


Խմբագրական Սուքիաս վարդապետ Պարոնեան.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 771-773


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Խօսք Յովհաննու Մանդակունիոյ.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 774-784


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ, էջ 785


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԶ, (1903) Համար Ը-Թ