Արարատ, 1904

Համար Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1904 թ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ


Խմբագրական Հեռագիրներ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 99-101


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 101-104


Կրօնական

Մամբրէ վարդապետ Այգու չար մշակները.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 104-108


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս Հայրապետական Աթոռի մասին համառօտ տեսութիւն.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 109-125


Մայր Աթոռ

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Նիւթեր Ս.Գրքի ուսումնասիրութեան.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 125-137


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 137-142


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 143-145


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 145


Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 145-149


Խմբագրական Քրիստոնէութիւնը եւ բուդդայականութիւնը Արեւմուտքում.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 149-157


Մատենախօսական

Մանանդեան, Յակոբ Ուսումնասիրութիւն Դաւիթ Հարքացի փիլիսոփային վերագրուած իմաստասիրական երկերի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 158-171


Աբեղեան, Մանուկ Ժողովրդական խաղեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 172-188


Ալթունեան, Գ. Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Բ, էջ 188-192