Արարատ, 1904

Համար Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ 1904 թ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ


Խմբագրական Փոխանակուած հեռագիրներ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 291


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 292-294


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 294-302


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Արարատի ընթերցողներին.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 302-304


Կրօնական

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ Քրիստոս յարեաւ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 305-309


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի ճանապարհորդութիւնը Սանահին և Երևան.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 310


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Ներսէս Հինգերորդ կաթուղիկոսի կոնդակները.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 310-326


Տաճկահայք

Խմբագրական Աղթամարի թեմը, բարեգործութիւններ, երգարան մանուկների համար, աշխարհաբար Շարական.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 327-330


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթօդոքս եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 331-336


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 336-337


Մանկավարժական

Պաուլսէն, Ֆրեդրիխ Էմմանուէլ Կանտ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 338-342


Գրական մատենախօսական

Ալթունեան, Գ. Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 342-354


Աբեղեան, Մանուկ Ժողովրդական խաղեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 354-357


Ղազարեան, Գ. Կաթի պակասութիւնները.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 358-376


Յաւելուած

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Դ, էջ 377-384