Արարատ, 1904

Համար Է-Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1904 թ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 587-590


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 590-592


Կրօնական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Մեր կեանքի ցաւերից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 593-603


Խմբագրական Փարիսեցին եւ մաքսաւորը.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 603-611


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տօնը մայիսի 30-ին.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 611-612


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Ս. Թարգմանչաց տօնը Օշական գիւղում.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 612-615


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի ճանապարհորդութիւնը դէպի Գօշ և Թալիշ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 615-617


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 617-620


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 620-622


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 622-624


Գրական մատենախօսական

Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Եպիսկոպոս Վաղարշապատը եւ ս. էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 624-629


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Հայկական բանասիրութիւն.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 630-641


Աբեղեան, Մանուկ Ժողովրդական խաղեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 642-648


Մանանդեան, Յակոբ Ուսումնասիրութիւն Դաւիթ Հարքացի փիլիսոփային վերագրուած իմաստասիրական երկերի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 649-657


Ալթունեան, Գ. Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 658-677


Նազարեան, Էմմանուէլ քահանայ "Шаракань"-ի մասին.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 677-680


Մանկավարժական

Պաուլսէն, Ֆրեդրիխ Էմմանուէլ Կանտ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 681-689


Բանասիրական

Նիկողոսեան, Ն. Ք. Շիրակի գիւղական կեանքից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 689-703


Նահապետ վ. Համառօտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ Վանից Հայոց Ղրիմու վասն 1903 ամի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 704-712


Յաւելուած

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 713-729


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Է-Ը, էջ 730