Արարատ, 1904

Համար Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն մայիս 1904 թ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե


Խմբագրական Հեռագիրներ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 387-389


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 389-391


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 391-397


Կրօնական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Մեր կեանքի ցաւերից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 398-402


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Զանազան լուրեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 402-404


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Ներսէս Հինգերորդ կաթուղիկոսի կոնդակները.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 404-411


Տաճկահայք

Խմբագրական Աղթամարի թեմը, Վանայ թեմը, Կեսարիայի թեմը, Բուլղարիոյ թեմը, Մշոյ թեմը, բարեգործութիւններ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 411-416


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթօդոքս եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 416-423


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 423-426


Խմբագրական Անգլիական բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 426-427


Խմբագրական Հայ կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 427-428


Մանկավարժական

Պաուլսէն, Ֆրեդրիխ Էմմանուէլ Կանտ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 428-431


Շահնազարեան, Ասլան Յառաջադիմութիւնը եւ մանկավարժութիւնը.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 432-439


Գրական մատենախօսական

Աբեղեան, Արտաշէս Կրօնները Ճապոնիայում.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 439-454


Խմբագրական Ճապոնական երեկոներ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 454-457


Ալթունեան, Գ. Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 458-467


Աբեղեան, Մանուկ Ժողովրդական խաղեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 467-474


Հայկական մատենախգրութիւն

Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 474-477


Յաւելուած

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ե, էջ 478-488