Արարատ, 1904

Համար Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ 1904 թ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ


Ռոմանով, Նիկոլայ Բարձրագոյն Հրովարտակ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 195-198


Խմբագրական Փոխանակուած հեռագիրներ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 199


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 200-201


Կրօնական

Մամբրէ վարդապետ Այրի կնոջ լուման.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 202-206


Մայր Աթոռ

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Նիւթեր Ս.Գրքի ուսումնասիրութեան.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 206-219


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 219-222


Խմբագրական Տեղեկագիր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 222-225


Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցում ՅովսԷփ Իզմիրեանց Գրական Յանձնաժողովոյ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 225-226


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Օրթօդոքս եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 226-236


Խմբագրական Հռոմէական եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 236-239


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 240-241


Խմբագրական Քրիստոնէութիւնը եւ բուդդայականութիւնը Արեւմուտքում.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 241-249


Մանկավարժական

Պաուլսէն, Ֆրեդրիխ Էմմանուէլ Կանտ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 250-255


Գրական մատենախօսական

Աճառեան, Հրաչեայ Աոաջարկ մը մեր բանասէրներուն.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 255-259


Աբեղեան, Մանուկ Ժողովրդական խաղեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 259-272


Ալթունեան, Գ. Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 273-284


Յաւելուած

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Գ, էջ 285-288