Արարատ, 1904

Համար Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1904 թ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 821-823


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 823-834


Կրօնական

Խմբագրական Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 835-841


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 841-844


Տաճկահայք

Խմբագրական Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ամեն. Տ. Սահակ Ս. Հայրն.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 844-848


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 848-857


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 857-862


Մանկավարժական

Շահնազարեան, Ասլան Յառաջադիմութիւնն եւ մանկավարժութիւնը.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 862-873


Պաուլսէն, Ֆրեդրիխ Էմմանուէլ Կանտ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 874-883


Գրական մատենախօսական

Աբեղեան, Մանուկ Ժողովրդական խաղեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 884-898


Ղազարեան, Գէորգ Կաթից սեր զատելու այլ և այլ եղանակներ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 898-904


Խմբագրական Տեղեկագիր ուսումնական եւ նիւթական մատակարարութեան Վանայ հայկական որբանոցի վարժարանի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 904-906


Յաւելուած

Ելեոնսկի Հրէական ժողովրդի անուան նոր գիւտը եգիպտական կոթողներում.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Ժ, էջ 907-914