Արարատ, 1904

Համար ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1904 թ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 917-919


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 919-927


Կրօնական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Աւետարանի եւ աշխարհի սէրը.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 128-934


Խմբագրական Ժամանակի արժէքը.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 935-939


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 939


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 940-943


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 943-948


X. Ուշադրութեան արժանի խնդիր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 948-952


Մանկավարժական

Տոլստոյ, Լ. Ն. Դաստիարակութիւն եւ կրթութիւն.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 953-966


Խմբագրական Դպրոցական պարտէզներ եւ աշակերտական ածուներ (մարգեր).
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 966-975


Գրական մատենախօսական

Աբեղեան, Մանուկ Ժողովրդական խաղեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 975-988


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անցեալ դարերի յիշատակ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 988-991


Ղազարեան, Գէորգ Կաթից սեր զատելու այլ և այլ եղանակներ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 992-999


Խմբագրական Նոր ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 999-1002


Խմբագրական Ելք եւ մուտք արդեանց եւ ծախուց հոգաբարձութեան որբոց եւ այրեաց հոգեւորականաց Հայոց Աստրախանի թեմի վասն անցեալ 1903 ամի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 1002-1003


Յաւելուած

Ելեոնսկի Հրէական ժողովրդի անուան նոր գիւտը եգիպտական կոթողներում.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 1004-1008


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար ԺԱ, էջ 1009-1014