Արարատ, 1904

Համար Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունիս 1904 թ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ


Խմբագրական Փոխանակուած հեռագիրներ.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 491-492


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 492-493


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 493-497


Կրօնական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Մեր կեանքի ցաւերից.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 498-506


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Զանազան լուրեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 506-507


Տաճկահայք

Մարգարեանց, Կիրակոս վարդապետ ճշմարտութիւնը.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 508-526


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 527-532


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 532-536


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 536-537


Գրական մատենախօսական

Աբեղեան, Արտաշէս Հատեան - հայ լեզուների խնդիրն ըստ պրոֆ. Ենսէնի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 537-539


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Հայկական բանասիրութիւն.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 539-556.


Աբեղեան, Մանուկ Ժողովրդական խաղեր.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 556-563


Մանանդեան, Յակոբ Ուսումնասիրութիւն Դաւիթ Հարքացի փիլիսոփային վերագրուած իմաստասիրական երկերի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 564-577


Ալթունեան, Գ. Հայոց նախնական պատմութիւնը ըստ ՄոմզԷնի.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 577-583


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Առաքել պատմագրի դամբարանի կաոուցման համար ստացուած գումարի հաշիւը.
Տարի ԼԷ, (1904) Համար Զ, էջ 584