Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 2


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 3-9


Կրօնական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Քրիստոսի ծնունդը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 10-14


Տոլստոյ, Լ. Քաղուածք Լ. Տոլստոյի կրօնական մտքերից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 14-18


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 18-19


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Յունական եկեղեցի Ռուսաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 20-32


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 32-34


Խմբագրական Անգլիական (եպիսկոպոսական) եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 34-36


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 36-38


Հառնակ, Ադոլֆ Քրիստոնէութիւնն ու պատմութիւնը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 38-55


Բրայս, Ջէմս Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 56-71


Նազարեան, Էմմանուէլ քահանայ Վերջին խօսք «Шараканъ»-ի մասին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 72-81


Մանկավարժական

Տոլստոյ, Լ. Ն. Դաստիարակութիւն և կրթութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 82-88


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 89-96


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ա, Էջ 97