Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ


Պաշտոնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 971-973


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 974-976


Խմբագրական Բարձրագոյն հրովարտակ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 977-978


Խմբագրական Պետերբուրգ. Հոկտեմբերի 21-ին. Պաշտօնական.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 979-981


Խմբագրական Ընդհանուր ներումն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 982-985


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Այլ ևս երազ, ցնորք չէ, այլ կատարուած իրողութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 986-989


Կրօնական

Պետրով, Գր. Խաչի ճանապարհը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 990-993


Պետրով, Գր. Հոգեկան կռիւ (Բարութեան սերմերից).
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 993-999


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 1000-1001


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 1001-1004


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 1005-1008


Խմբագրական Պետերբուրգի քահանաների կողմից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 1008-1014


Գիտական

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անապատականներ և վանականութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 1015-1025


Խմբագրական Գոյքի հաւասարութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 1025-1033


Հայկունի Ս. Տրապիզոնի հայ գիւղացու կեանքը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 1034-1041


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 1042-1043


Յաւելուած

Ղլտճէան, Արսեն Կանոն Սիովնի Հայոց կաթուղիկոսի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԱ, էջ 1-23