Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ


Պաշտոնականք

Վօրօնցօվ-Դաշկօվ Կանոններ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1045-1051


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1052-1056


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Գաղափարների շահագործութիւնը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1057-1064


Խմբագրական Վրացերէնից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1064-1065


Եաբլօնովսկի, Ս. Արևմտեան արծիւներին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1066


Կրօնական

Պետրով, Գր. Սկիզբը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1067-1071


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1072-1073


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Այլ եկեղեցիների և հասարակական կեանքից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1073-1077


Խմբագրական Չեխական ժողովրդական խորհուրդը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1077-1078


Խմբագրական Գերմանական սոցիալ-դէմոկրատների (բանւոր-ընկերվարական) ժողովը Ենայում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1078-1080


Ամֆիթէատրով, Ալէքսանդր Մարդիկ, տիպեր և փաստեր։ Հայկական հարցը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1081-1097


Գիտական

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անապատականներ և վանականութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1098-1109


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Քննադատութիւն «Государственный строй древней Грузіи и древней Арменіи».
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1110-1114


Խմբագրական Կոմմունիզմ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1115-1123


Օրշանսկի, Ի.Գ. Հոգեբանութեան տեղը գիտութիւնների շարքում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1124-1134


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1135-1138


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար ԺԲ, էջ 1139