Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 99-103


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 103-106


Կրօնական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Պահք կամ պահեցողութիւն ըստ Աւետարանի և մեր հասկացածն ու կատարածը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 107-112


Խմբագրական Ամենամեծ տնտեսութիւնը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 113-125


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 125-128


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Բագուի աղէտը և հոգևորականի զէնքը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 128-130


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 131-134


Պարսկահայք

Խմբագրական Պարսկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 134-136


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 136-145


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 145-147


Բրայս, Ջէմս Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 147-159


Կաֆտան, Իւլիուս Քրիստօնէութիւնն ու փիլիսոփայութիւնը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 159-169


Ղազարեան, Գէորգ Կարագ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 170-176


Յաիելուած

Տիգրանեան, Սիրական Կանոնք Դունայ սուրբ ժողովոյն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 177-202


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 203-208


Խմբագրական Ս.Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Բ, էջ 209