Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Փոխանակուած հեռագիրներ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 211-215


Խմբագրական Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 215-218


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 218-220


Կրօնական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Հարբեցութիւնն ու նրա հետևանքները և զգասաութիւն՝ որպէս աւետարանական պահանջ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 221-228


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 228-230


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 230-231


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 232-233


Խմբագրական Բարեհայեցողութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 233-235


Խմբագրական Ինչու՞մն է փրկութիւնը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 235-238


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 238-242


Խմբագրական Անգլիական եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 243


Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անապատականներ և վանականութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 244-252


Բրայս, Ջէմս Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 253-266


Աղբալեանց, Ն. Վլ. Սոլովևը ներողամտության մասին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 266-271


Կաֆտան, Իւլիուս Քրիստոնէութիւնն ու պատմութիւնը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 271-278


Մանկավարժական

Տոլստոյ, Լ. Ն. Դաստիարակութիւն և կրթութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 279-289


Ղազարեան, Գէորգ Կարագ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 289-296


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Գ, էջ 297-298