Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Կոնդակք Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 299-306


Խմբագրական Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 307-309


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 309-312


Կրօնական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Խղճի ազատութեան նախընթաց օրը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 313-316


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Գողգոթայի յաղթանակը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 317-319


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 319-321


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 321-324


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 324-329


Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի Վրաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 329-331


Գիտական

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անապատականութեան սկիզբն Քրիստոնեայ եկեղեցում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 332-341


Բրայս, Ջէմս Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 341-352


Աղբալեանց, Ն. Վլ. Սոլովևը ներողամտութեան մասին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 353-362


Մանկավարժական

Տոլստոյ, Լ. Ն. Դաստիարակութիւն և կրթութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 362-373


Նիզէ, Բ. Հելլենականութեան դարը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 374-379


Խմբագրական Երկու գլուխ Դհամմապատայից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 380-382


Յաւելուած

Ղլդճեան, Արսէն վ. Նիւթեր Դաւիթ Բէկի պատմութեան վերաբերեալ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 382-387


Ղազարեան, Գէորգ Կարագ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 388-390


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 391-392


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Դ, էջ 392-393