Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն մայիս 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե


Պաշտօնականք

Ռոմանով, Նիկոլայ Անուանական բարձրագոյն հրաման կառավարիչ Սենատին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 395-400


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ «Հոգւոյ ազատութեան անմահ օրը (ապրիլի 17-ը»).
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 401-403


Խմբագրական Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 404-406


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 406-408


Կրօնական

Պետրով, Գր. Խղճի դատաստանի առաջ (Բարութեան սերմերից).
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 409-421


Մարիվէ, Ք. Հռովմայեցի հարիւրապետը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 421-427


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 428-429


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 429-432


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Այլ եկեղեցիներ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 432-434


Մառ, Նիկողայոս Ճշմարտութիւնը վրաց եկեղեցու մասին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 434-438


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 439-440


Գիտական

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անապատականութիւնն ու վանականութիւնը քրիստոնեայ եկեղեցում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 440-454


Բրայս, Ջէմս Կրօնը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 455-459


Մանկավարժական

Տոլստոյ, Լ. Ն. Առաջադիմութիւնը և կրթութեան սահմանը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 460-472


Յաիելուած

Արծրունի, Դ-ը Վ. Քարոզ խոլերայի մասին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 473-486


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 487


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Ե, էջ 488