Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունիս 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Կարմիր քրքիջ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 491-494


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 495-498


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 498-502


Կրօնական

Պետրով, Գր. Անբովանդակալի աստուածային տաճարը (Բարութեան սերմերից).
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 502-506


Պետրով, Գր. Անպտուղ թզենին (Բարութեան սերմերից).
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 506-515


Մարիվէ, Ք. Հռովմայեցի հաիւրապետը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 515-522


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 523-526


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 527-532


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 533-537


Խմբագրական Վաճառուող քահանան.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 537-538


Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի վրաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 538-540


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 540-541


Գիտական

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անապատականներ և վանականութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 542-550


Սրուանձտեանց, Գարեգին եպիսկոպոս Պատմութիւն Աաստուածընկալ ս.Նշանին ս.Աղբերկու.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 551-559


Կանայեանց, Ստեփան Ցլու գլուխ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 560-567


Խուցեանց, Սարգիս սարկ. Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 567-568


Խմբագրական Տփխիսի Հայոց եկեղեցիների սարկաւագների և դպիրների խնդրագիրը թեմակալ առաջնորդին Վրաստանի եւ Իմերէթի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 568-571


Մանկավարժական

Տոլստոյ, Լ. Ն. Յառաջադիմութիւնը և կրթութեան սահմանը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 572-581


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 582-584


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Զ, էջ 585