Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ Է-Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը


Պաշտօնական

Ռոմանով, Նիկոլայ Բարձրագոյն հրաման հայոց եկեղեցական կալուածների եւ դպրոցների մասին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը


Խմբագրական Նորին վեհափառության հեռագիրը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Քահանայական դասը բարձրացնելու ամենաուղիղ ճանապարհը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 587-591


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 592-596


Կրօնական

Պետրով, Գր. Խիղճը զարթնեց (Բարութեան սերմերից).
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 597-604


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ եւ թեմեր.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 604-617


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 617-622


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 622-623


Խմբագրական Ապագայ եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 623-633


Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի Վրաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 633-636


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 636-638


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 639-640


Գիտական

Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անապատականներ և վանականութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 640-666


Օրշանսկի, Ի.Գ. Հոգեբանության տեղը գիտությունների շարքում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 666-684


Խմբագրական Պլատոնի գաղափարական պետութիւնը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 685-692


Մանկավարժական

Տոլստոյ, Լ. Ն. Յառաջադիմութիւնը և կրթութեան սահմանը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 692-707


Կանայեանց, Ստեփան Աբգար Յովհաննիսեանի ձեռագրերը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 708-710


Սրուանձտեանց, Գարեգին եպիսկոպոս Տեղագրութիւն Ս. Կարապետի վանուց ի Մուշ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 711-737


Հայկունի Ս. Տրապիզօնի հայ գիւղացու կեանքը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 737-746


Նահապետ վարդապետ Համառօտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ վանից հայոց Ղրիմու. թ. 503. Վասն 1904 ամի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 747-754


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 755-760


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Է-Ը, էջ 761