Տարի ԼԸ, 1905

Թիւ Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1905 թ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ


Ռոմանով, Նիկոլայ Բարձրագոյն հրովարտակ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 763-766


Խմբագրական Փոխանակուած հեռագիրներ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 767-772


Խմբագրական Շրջաբերական կոնդակ եկեղեցական կալուածներ վերադարձնելու և դպրոցներ բանալու մասին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 773-776


Պաշտոնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 777-783


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 784-787


Խմբագրական Կովկասի փոխարքայութեան սահմաններում Հայ-Լուսաւորչական եկեղեցու գոյից կառավարութեան ժամանակաւոր կանոններ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 788-790


Խմբագրական 1874 թուի յուլիսի 19-ին Բարձրագոյն հաստատուած կանոններ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 791


Կրօնական

Խմբագրական Ներկայ համարում «Հրաշալի նաւասարդ» վերնագրով առաջնորդողը լոյս չի տեսնում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 792


Պետրով, Գր. Մեռեալի խորհուրդը (Բարութեան սերմերից).
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 793-799


Մայր Աթոռ եւ Թեմեր

Խմբագրական Մայր Աթոռ եւ թեմեր.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 799-804


X. Վեհափառ Հայրապետն Ալեքսանդրապօլում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 804-808


Ի. Ս. Վեհափառ Կաթուղիկոսի մուտքը Ս. Էջմիածին.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 808-809


Խմբագրական Նուիրատութիւն.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 809-810


Գարկիւլեան, Կ.Յ. Ամերիկայի հայ գաղութը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 810-812


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 812-817


Խմբագրական Վանայ լուրեր.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 817-819


Ձլղատեան, Մկրտիչ քահանայ Եթովպիոյ հայոց հոգևոր հովիւը.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 819-821


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւօսլաւ եկեղեցի Ռուսաց.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 822-829


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 829


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 830-831


Գիտական

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Քննադատութիւն «Государственный строй древней Грузіи и древней Арменіи».
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 832-836


Աղաբէգեանց, Մարկոս Եւրոպիոյ փիլիսոփայներու հայեացքը քրիստոնէութեան վրայ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 837-847


Օրշանսկի, Ի.Գ. Հոգեբանութեան տեղը գիտութիւնների շարքում.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 848-867


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ, էջ 868


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԸ, (1905) Համար Թ