Տարի ԼԹ, 1906

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 2


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 3-6


Խմբագրական Ծրագիր քահանայացուների ընտրութեան և պատրաստութեան կանոնների.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 7-12


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ 1905 թուականը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 13-21


Հասօ Փրկչի ծնունդը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 21-22


Կրօնական

Պետրով, Գր. Փրկիչը և մեղաւորները (Բարութեան սերմերից).
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 23-33


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 33-36


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Այլ եկեղեցիների և ժողովուրդների կեանքից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 36-37


Խմբագրական Համառուսական եկեղեցական ժողովի նախապատրաստական աշխատանքները.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 37-41


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 41-42


Խմբագրական Բողոքական աշխարհից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 43-44


Խմբագրական Տաճկական կեանքից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 44-45


Ամֆիթէատրով, Ալէքսանդր Մարդիկ, տիպեր և փաստեր։ Հայկական հարցը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 45-59


Գիտական

Մովսիսեան, Յուսիկ Աքեպիսկոպոս Անապատականներ և վանականութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 60-68


Խմբագրական Կոմմունիզմ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 69-78


Օրշանսկի, Ի.Գ. Հոգեբանութեան տեղը գիտութիւնների շարքում.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 79-92


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 93-96


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Ա, Էջ 97