Տարի ԼԹ, 1906

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ


Խմբագրական Փոխանակուած հեռագիրներ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 779-780


Խմբագրական Կոնդակներ Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 781-786


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 787-798


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 798-808


Սահակ կաթողիկոս Կիլիկիոյ Գրութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 809-812


Մաղաքիա Պատրիարք Կ. Պօլսոյ Գրութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 812-819


Յարութիւն Պատրիարք Ս. Երուսաղէմի Գրութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 819-820


Տաճկահայք

Խմբագրական Այրի քահանայից վերամուսնութիւնը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 821-824


Սուրէնեան, Աւետիս Ա. Քահանաներու վերամուսնութիւնը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 825-831


Քէչեան, Բիւզանդ Մեր վերջին խօսքը։-Մեր ծրագիրը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 831-838


Մելիք-Թանգեան, Ն.վ. Զանազան տեղեկութիւններ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 839-847


Կրօնական

Խմբագրական Քրիստոսի հետքով.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 847-852


Խմբագրական Ապաշխարութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 852-858


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Փոխարքայի այցը Վեհափառ Հայրապետին.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 858-860


Վօրօնցով-Դաշկով, Կոմս Փոխարքայի շնորհակալական հեռագիրը Ալէքսանդրապօլից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 860


Գիտական

Կանայեանց, Ստեփան Մամիկոնեանց պատմութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 861-879


Վերնէր, Ն. Ու՞ր է տանում հասարակութեան զարգացումը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 879-887


Մելիք-Շահնազարեանց, Կ. Կ. Տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն յուլիս ամսոյ 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 888-892


Խմբագրական Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 892


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 893-896


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 897


Յաւելուած

Խմբագրական Հայաստանեայց Առաքելական սուրբ Եկեղեցու Ծխական Կանոնադրութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար ԺԲ, էջ 1-20