Տարի ԼԹ, 1906

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Պաշտօնական հեռագիրներ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 99


Խմբագրական Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 100-104


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 105-106


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Հին, բայց միշտ նոր և չըլուծուած խնդրի առթիւ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 107-113


Գուրիէլի, Մամիա Մարդը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 114


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 115-117


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 118-120


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսական եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 120-124


Խմբագրական Վրաց եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 125


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 125


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 126


Բանասիրական

Գէորգեան, Բարդ. եպիսկոպոս Սուկաւ կամ Սուկաւէտ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 127-128


Զ. Ուղղելի մի կէտ Փաւստոս Բիւզանդի պատմութեան մեջ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 129-131


Նազարեանց, Էմմանուէլ քահ. Մատենախօսութիւն. «Ձեռնարկներ Կրօնական գիտելիքների». Կազմել է աւագ քահ. Բագրատունի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 131-147


Գիտական

Օրշանսկի, Ի.Գ. Հոգեբանութեան տեղը գիտութիւնների շարքում.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 147-160


Մովսիսեան, Յուսիկ Աքեպիսկոպոս Անապատականներ և վանականութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 161-169


Խմբագրական Կոմմունիզմ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 169-175


Յովակիմեան, Հ. Խօսքի և մամուլի ազատութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 176-180


Հայկունի Ս. Տրապիզօնի հայ գիւղացու կեանքը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 180-189


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Բ, էջ 190-192