Տարի ԼԹ, 1906

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 195-201


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 201-204


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Աւետարանը արդարադատութեան մասին.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 205-211


Ամատունի, Սահակ վարդապետ Աղերս առ Աստուած.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 212-216


Կրօնական

Պետրով, Գր. Ապաշխարութեան քարոզիչը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 216-218


Խմբագրական Արարչի աւանդը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 219-225


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 226-228


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսական եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 228-231


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 232


Գիտական

Յովակիմեան, Հ. Խօսքի և մամուլի ազատութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 233-244


Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անապատականներ և վանականութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 244-250


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Նախագիծ Հայաստանեայց եկեղեցու սահմանադրութեան. Արսէն վարդապետ Ղլտճեանի, 1906, Տպարան Շիրակ, Ալէքսանդրապօլ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 251-252


Ղարախանեան, Ղևոնդ Ջրի հարցը Արարատեան դաշտում.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 253-260


Յաիելուած

Դաւիթ Փիլիսոփա Բան հաւատոյ ընդդէմ հերուածողաց.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 261-272


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Գ, էջ 273-274