Տարի ԼԹ, 1906

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի Կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 275-281


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 281-285


Առաջնորդող

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Քրիստոս յարեաւ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 286-289


Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Մահուան պատժի դէմ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 290-292


Ամատունի, Սահակ վարդապետ Այղըր գեօլ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 292-295


Խմբագրական Օրօրոցի ժամանակակից երգը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 296-298


Կրօնական

Պետրով, Գր. Յիսուսի դագաղի առաջ (Բարութեան սերմերից).
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 299-304


Տոլստոյ, Լ. Ն. Ամենամեծ մեղքը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 305-320


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսական եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 321-327


Գիտական

Կանայեանց, Ստեփան Մամիկոնեանց պատմութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 328-342


Ջէմս, Ուիլեամ Ժամանակի զգայութիւնը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 342-351


Տէր- Յակոբջանեանց, Հ. Կենսագրութիւն Թադէոս Արքեպիսկոպոսի Բէկնազարեան.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 351-362


Խմբագրական Հաշիւ արդեանց և ծախուց Հոգաբարձութեան որբոց և այրեաց հոգևորականաց հայոց Աստրախանայ թեմի վասն 1905 ամի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 363-364


Խմբագրական Համառոտ հաշիւ 1905 թ. Կուկիոյ Նորաշէն ս. Աստուածածնայ եկեղեցւոյ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 365-367


Խմբագրական Հաշիւ Հաւլաբարի Էջմիածնեցւոց ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երէցփոխ Մկրտիչ Դասպարեանցի 1-ից յունուարի 1905 թ. մինչև 1-ն յունուարի 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 368-369


Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս «Արարատ» ամսագրի խմբագրութեան.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 370-371


Խմբագրական Պաշտոնական ծանուցում Ազգ. Պատրիարքարանի Յ. Ի. դրական Յանձնաժողովոյ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 372


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Դ, էջ 373-374