Տարի ԼԹ, 1906

Թիւ Զ-Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունիս-յուլիս 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է


Պաշտօնականք

Մկրտիչ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 471-477


Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 478-482


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 482-486


Առաջնորդող

Մուրադեան, Եղիշէ ծ. վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցին.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 487-489


Խմբագրական Խղճի ազատութեան նոր օրինագծի հիմնական կէտերը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 490-492


Կրօնական

Խմբագրական Աստուծոյ մասին.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 493-498


Խմբագրական Աստուծոյ կամքը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 498-503


Խմբագրական Քրիստոսի հետքով.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 503-516


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 517-518


Տաճկահայք

Խմբագրական Եկմալեանի եռաձայնը Պօլսոյ Մայր եկեղեցում.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 519-525


Համբիկեան, Գրիգոր Յակոբ Պարոնեանի զաւակը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 525-526


Խմբագրական Տասներկու տարեկան աղջիկը՝ երկու տարուայ այրին.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 527-529


Այլ եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսական եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 530-536


Խմբագրական Անգլիական եկեղեցի.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 536-538


Գիտական

Ջորջ, Հենրի Հողային սեփականութիւնն է հողից լաւապէս օգտուելու արգելքը.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 538-546


Տոլստոյ, Լ. Ն. Առաջին աստիճան.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 546-556


Խմբագրական Եկեղեցական զգեստների ծագման ժամանակի մասին.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 557-573


Պալ, Ստ. Քննական տեսութիւն՝ աւետարանական անցքերի ժամանակագրութեան.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 574-586


Խմբագրական Այլազգիների և այլադաւանների հարցերը Ռուսաստանի արմատական բնակչութեան շահերի տեսակէտից
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 587-597


Կանայեանց, Ստեփան Մամիկոնեանց պատմութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 597-605


Մովսիսեան, Յուսիկ Եպիսկոպոս Անապատականներ և վանականութիւն.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 606-628


Մելիք-Շահնազարեանց, Կ. Կ. Տեղեկագիր գիւղատնտեսական մասին Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի վասն մայիս ամսոյ 1906 թ.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 629-632


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառւում են.
Տարի ԼԹ, (1906) Համար Զ-Է, էջ 633-634